[1]
Artyszak, A. 2013. Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 3 (wrz. 2013), 7–15. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.32.