[1]
Czyżewski, A. i Kułyk, P. 2013. Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 3 (wrz. 2013), 55–64. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.37.