[1]
Krzyżanowski, J. 2013. Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 3 (wrz. 2013), 145–159. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.46.