[1]
Nowaczyk, P. 2013. Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 3 (wrz. 2013), 172–182. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.48.