[1]
Wieliczko, B. 2013. Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego kształtu WPR 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 1 (mar. 2013), 164–173. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.17.