[1]
Cymanow, P. i Florek-Paszkowska, A. 2015. Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 15, 2 (cze. 2015), 26–34. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.20.