[1]
Siudek, T. i Drabarczyk, K. 2015. Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 15, 2 (cze. 2015), 128–139. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.29.