[1]
Czyżewski, A. i Kułyk, P. 2012. Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 12, 4 (grudz. 2012), 37–46. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.54.