[1]
Szczukocka, A. 2012. Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 12, 2 (cze. 2012), 114–122. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.27.