[1]
Majewski, J. 2009. Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 9, (grudz. 2009), 110–118. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.59.