[1]
Zawojska, A. 2009. Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 9, (grudz. 2009), 202–215. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.68.