[1]
Rokicki, T. 2009. Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 8, (wrz. 2009), 164–173. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.44.