[1]
Mrówczyńska-Kamińska, A. 2008. Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 5, (grudz. 2008), 96–108. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.69.