[1]
Wicki, L. 2008. Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 5, (grudz. 2008), 182–193. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.78.