[1]
Rokicki, T. 2007. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 2, (grudz. 2007), 106–113. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.25.