[1]
Siudek, T. 2007. Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 1, (cze. 2007), 69–79. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2007.1.9.