(1)
Pasińska, D. Handel Zagraniczny Produktami mięsnymi Polski Z Japonią W Latach 2004-2019. PRS 2021, 21, 16-32.