(1)
Gralak, A. Wdrażanie Modelu Gospodarczego Opartego Na Obiegu zamkniętym W Biogospodarce. PRS 2021, 21, 24-40.