(1)
Laskowska, E.; Stefański, K. Determinanty zróżnicowania Regionalnego Cen gruntów Rolnych W Polsce. PRS 2021, 21, 41-54.