(1)
Kucharska, B.; Malinowska, M. Pokolenie Y Na Rynku żywności – Perspektywa placówek Gastronomicznych. PRS 2020, 20, 40-51.