(1)
Zalewski, A. Zmiany wartości zużytych nawozów I środków Ochrony roślin W Krajach Unii Europejskiej W Latach 2010-2018. PRS 2020, 20, 78-87.