(1)
Góral, J.; Rembisz, W. Marże Marketingowe I wartości Dodane W łańcuchu Dostaw żywności W Polsce. PRS 2019, 19, 47-57.