(1)
Pasińska, D. Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej W Handlu Zagranicznym Produktami wołowymi. PRS 2019, 19, 80-92.