(1)
Pawlak, K.; Poczta, W. Handel wewnątrzgałęziowy W Wymianie Produktami Rolno spożywczymi UE Z USA. PRS 2019, 19, 93-102.