(1)
Mroczek, R. Rynek mięsa W Polsce W Dobie Koronawirusa SARS-Cov-2. PRS 2020, 20, 53-65.