(1)
Bajan, B.; Mrówczyńska-Kamińska, A. Przepływy międzygałęziowe W Sektorze Rolno żywnościowym W Chinach. PRS 2018, 18, 7-19.