(1)
Żmija, D. Efektywność Wykorzystania środków Pomocowych WPR współfinansujących Projekty Inwestycyjne Na przykładzie małych Gospodarstw Rolnych województwa małopolskiego. PRS 2018, 18, 334-341.