(1)
Żmija, K. Determinanty I Perspektywy Prowadzenia działalności Rolniczej W małych Gospodarstwach Rolnych Z Pozarolniczą działalnością Gospodarczą. PRS 2018, 18, 342-352.