(1)
Pawlak, K. Zdolność Konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA I Kanady Na Rynku światowym. PRS 2018, 18, 248-261.