(1)
Kraciński, P. Konkurencyjność Polskiego Eksportu jabłek Na Rynki Wspólnoty Niepodległych Państw. PRS 2018, 18, 13-22.