(1)
Bednarz, J.; Zuba-Ciszewska, M. Produkcja Mleka Ekologicznego W Polsce. Koncentracja Czy Rozproszenie?. PRS 2018, 18, 112-121.