(1)
Bogołębska, J. Spadek Cen Ropy Naftowej W Gospodarce światowej – główne Przyczyny I Konsekwencje. Analiza Na przykładzie Okresu 2014/2015. PRS 2018, 18, 133-145.