(1)
Kopiński, J. Ocena Zmian Organizacyjno-Produkcyjnych W Polskim Rolnictwie W kontekście Wybranych oddziaływań środowiskowych. PRS 2018, 18, 284-294.