(1)
Kułyk, P.; Augustowski, Łukasz. Zastosowanie Modeli Grawitacyjnych Dla Wybranych zbóż W Handlu między UE a USA. PRS 2018, 18, 295-303.