(1)
Kwiecińska, K.; Gębski, J.; Kosicka-Gębska, M. Wpływ Wybranych źródeł Informacji Na Poziom Wiedzy konsumentów O Dziczyźnie. PRS 2018, 18, 313-322.