(1)
Suchoń, A. Spółdzielczość Rolnicza We Francji I Niemczech – Wybrane Zagadnienia Prawne I Ekonomiczne. PRS 2018, 18, 451-462.