(1)
Szwacka-Mokrzycka, J.; Letkowski, G. Kierunki Dostosowań przedsiębiorstw Handlowych Do wzorców Zakupowych konsumentów. PRS 2018, 18, 463-472.