(1)
Kosicka-Gębska, M.; Gębski, J.; Jeznach, M.; Kwiecińska, K.; Tul Krzyszczuk, A. Charakterystyka porównawcza Zachowań Nabywczych Polskich konsumentów mięsa Na Tle porównań międzynarodowych. PRS 2017, 17, 95-105.