(1)
Syp, A. Emisje gazów Cieplarnianych Z Rolnictwa W Latach 1990-2014. PRS 2017, 17, 244-255.