(1)
Andrzejuk, A. Porównanie spółek Publicznych przemysłu Rolno-spożywczego Notowanych Na giełdach amerykańskich. PRS 2016, 16, 25-35.