(1)
Bórawski, P.; Bełdycka-Bórawska, A. Polski Handel Zagraniczny artykułami Rolno-spożywczymi I Jego Prognoza. PRS 2016, 16, 48-59.