(1)
Jałowiecki, P.; Kowalewski, A. Terytorialne zróżnicowanie Konsumpcji Alkoholi W Polsce W Latach 1999-2012. PRS 2016, 16, 118-128.