(1)
Kołodziejczak, W. Nadwyżka Zatrudnienia W Polskim Rolnictwie – Projekcja Na Tle państw Unii Europejskiej. PRS 2016, 16, 129-141.