(1)
Kramarz, P. Uwarunkowania I Ekonomiczne Znaczenie Produkcji Ziarna Kakaowca W Krajach Afryki Zachodniej. PRS 2016, 16, 142-148.