(1)
Wicki, L.; Galchynska, Y.; Maciejczak, M.; Orlykovskyi, M. Rozwój Biogospodarki Opartej Na Wiedzy Na Ukrainie – W Kierunku Systemu Dyfuzji Innowacji Opartego O Model poczwórnej Helisy. PRS 2016, 16, 164-176.