(1)
Pasińska, D. Rynek Wieprzowiny W ujęciu Globalnym I Krajowym. PRS 2016, 16, 187-198.