(1)
Pawlak, K.; Sapa, A. Potencjalne Skutki Utworzenia Strefy Wolnego Handlu UE-MERCOSUR Dla Handlu Rolno-żywnościowego UE. PRS 2016, 16, 199-210.