(1)
Stańko, S.; Mikuła, A. Zmiany Struktury Obszarowej Gospodarstw Rolnych W Krajach UE-15 I W Polsce. PRS 2016, 16, 234-244.