(1)
Cymanow, P. Znaczenie czynników determinujących Decyzje Powrotne migrantów Zarobkowych pochodzących Z obszarów Wiejskich. PRS 2016, 16, 47-54.