(1)
Pawlak, K. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne W przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej. PRS 2016, 16, 242-257.